FUN and MOBILE Sp z.o.o

Aplikacje dla Blackberry

Smartfony Blackberry są od dawna preferowane przez użytkowników biznesowych z całego świata dzięki dobremu wsparciu technologii push, bezproblemowej integracji z wykorzystywanymi w biznesie narzędziami komunikacyjnymi i doskonałym klawiaturom qwerty.

Smartfony Blackberry mogą uruchamiać zarówno aplikacje Java ME (dawniej J2ME), jak i aplikacje natywne tworzone z wykorzystaniem Blackberry SDK. Możemy zarówno zapewnić poprawne działanie tworzonych przez nas aplikacji Java ME na platformie Blackberry, jak i dostarczyć rozwiązania przeznaczone specjalnie dla smartfonów Blackberry z wykorzystaniem jednej z dostępnych technologii.

Bez względu na to, czy chcesz dotrzeć do biznesowych użytkowników smartfonów Blackberry ze swoimi aplikacjami, czy stworzyć rozwiązanie biznesowe korzystające z telefonów Blackberry posiadanych przez twoich pracowników, zapewnimy niezbędną wiedzę i doświadczenie.